BDAR

Lietuvos Respublikos 1918–1940 metų istorijos fragmentai

2018 m. vasario 14 d. Lietuvos banko Pinigų muziejuje atidaryta paroda „Lietuvos Respublikos 1918–1940 metų istorijos fragmentai“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.

 

Pinigų muziejus, prisidėdamas prie Lietuvos šventinių renginių, parengė specialią parodą. Joje pristatyti istoriniai ir šiuolaikiniai eksponatai, pasakojantys apie modernios tarpukario Lietuvos valstybės kūrėjus ir istorinius to meto įvykius.

Parodoje svarbiausias dėmesys skirtas valstybės atkūrimo pradžiai, lietuvių tautinio atgimimo simboliu laikomam dr. Jonui Basanavičiui, Lietuvos valstybės prezidentams, kariuomenei, Lietuvos banko įsteigimui, Klaipėdos krašto prijungimui, Vytauto Didžiojo asmenybės įamžinimui, 1933 m. Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžiui per Atlantą ir 1940 m. įvykdytai Lietuvos okupacijai. Kovose už Lietuvos laisvę 1919–1920 m. žuvo daugiau kaip 1 400 karių, beveik 3 000 buvo sužeista. Už parodytą narsumą kovos lauke kariai buvo apdovanoti Vyčio Kryžiumi.

Parodoje eksponuoti įvairių laidų Vyčio Kryžiai, pulkininko Aleksandro Plechavičiaus  apdovanojimai ir kitos unikalios istorinės vertybės: 1927 m. išsiuvinėtas Vytis, Garliavos savanorių vėliava, 3-iojo artilerijos pulko dovana, padaryta iš patrankos gilzės, Lietuvos Prezidentui Antanui Smetonai.

Paroda parengta iš Pinigų muziejaus fondų ir iš privačių Eugenijaus Ivanausko, Zigfrido Jankausko ir Viliaus Kavaliausko rinkinių.

Parodos lankstinukas