XIV a. Aukso ordos monetų kolekcija Lietuvos banko Pinigų muziejuje (galite parsisiųsti)

Parsisiųsti

Sudarytojai J. Gončiarov, V. Ruzas, fotografas  R. Ginaitis, dailininkas R. Tumėnas.

Vilnius: Lietuvos bankas, 2013, 74 p., lietuvių, rusų, anglų k., tiražas 200 egz., 138 iliustracijos.
Redaktorė R. Macienė, į anglų k. vertė D. Šatienė.
Kataloge pristatoma ir išsamiai aprašoma Lietuvos banko Pinigų muziejuje esanti Aukso ordos sidabro monetų kolekcija.

FacebookTwitterGoogle+