Vytis: nuo lietuviško denaro iki euro (galite parsisiųsti)

 Parsisiųsti

Autorius V. Laurinavičius, dailininkas R. Tumėnas.

Vilnius: Lietuvos bankas, 2014, lietuvių (tir.10 000 egz.) ir anglų k. (tir. 2 000 egz.). Redaktorė R. Macienė, į anglų k. vertė D. Šatienė.
Lankstinuke analizuojamas Vyčio kaip Lietuvos valstybės simbolio ir herbo formavimasis, supažindinama su lietuviškų pinigų istorija nuo XIV a. pab. iki šių dienų, lietuviškomis eurų monetomis ir jų kūrėjais.

FacebookTwitterGoogle+