Studentų mokslo darbų konkurso „Naujos ekonomikos idėjos“ nugalėtojų apdovanojimai 2013 m. birželio 7 d.

Lietuvos bankas paskelbė ir piniginėmis premijomis apdovanojo studentų mokslo darbų konkurso „Naujos ekonomikos idėjos“ nugalėtojus. Šiais metais konkursui 8 mokslinius darbus pateikė ne tik Lietuvos, bet ir užsienio aukštosiose mokyklose studijuojantys studentai. Konkurso darbų vertinimo komisija, sudaryta iš Lietuvos banko tarnautojų, pirmąją vietą šiais metais skyrė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto bakalaurui Jauniui Karmelavičiui už darbą „Pasiūla ar paklausa? Kredito verslui rinkos Lietuvoje ekonometrinis vertinimas“. Antroji vieta atiteko Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto bakalaurui Mykolui Šuminui už darbą „Minimalios algos politikos poveikio Lietuvos užimtumui tyrimas“, trečioji – to paties fakulteto bakalaurei Jovitai Latakaitei už darbą „Vidutinės tarpbankinės palūkanų normos VILIBOR – permainų metas?“.

FacebookTwitterGoogle+