Rugpjūčio 11 d. Lietuvos banko istorijoje

Rugpjūčio 11 d. svarbi ne tik banko, bet ir visos Lietuvos istorijai. Būtent šią dieną prieš 94 metus (1922 m.) Steigiamasis Seimas priiėmė Lietuvos banko įstatymą. Šį įstatymą galima vadinti lito konstitucija. Juo buvo teisiškai sureguliuoti ne tik banko organizavimo, valdymo, veiklos, bet ir banknotų emisijos pagrindai. Vos prieš dvi dienas, tų pačių metų rugpjūčio 9d. buvo priimtas ir Piniginio vieneto įstatymas, kurį tesudarė vos 5 straipsniai ir juo įteisintas lito išleidimas ir aukso turinys.

Įdomu tai, kad pagal įstatymą, nors banko steigėjas ir buvo Lietuvos Vyriausybė, o kreditą bankui steigti suteikė Finansų ministerija, Lietuvos bankas buvo akcinė bendrovė, kurios kapitalą sudarė 12 mln. litų, buvo platinama 120 000 vardinių akcijų, kurios viena vertė buvo 100 litų (bankas darbą turėjo pradėti tada, kai bus įsigyta pusė šių akcijų). Taigi buvo organizuojami ir visuotiniai akcininkų susirinkimai. Lietuvos bankui buvo suteikta išimtinė teisė leisti banknotus (teisė pagal įstatymą suteikta 20 – čiai metų), reguliuoti pinigų apyvartą, užtikrinti patvarią pinigų sistemą.

Įdomu dar ir tai, kad Lietuvos bankui buvo suteikta ir nemažai funkcijų, kurias šiandien gali įgyvendinti tik komerciniai bankai: Indėlių priėmimas, paskolų (tam tikroms prekėms) išdavimas ir pan. Lietuvos bankas atliko ir valstybės iždinės bei taupomųjų kasų funkcijas.

Banko valdytoją ministrų teikimu skyrė Lietuvos Respublikos Prezidentas. Taigi nors ir bankas nebuvo visai valstybinis, vyriausybė jo sprendimams turėjo didelę įtaką. Svarbu pažymėti, kad formaliai tai dar nebuvo ir centrinis Lietuvos bankas, tokiu jis tapo tik po 1990 m.

Lietuvos banko statutas patvirtintas 1922 m. rugsėjo 22 d., o veiklą bankas pradėjo tų pačių metų spalio 2 d. Pirmuoju valdytoju paskirtas Vladas Jurgutis.

 

FacebookTwitterGoogle+