Rinkiniai

Lietuvos banko Pinigų muziejuje kaupiami eksponatai skirstomi į du fondus: pagrindinį (Gek) ir pagalbinį (PF). Pagrindinio fondo eksponatai skirstomi į rinkinius: raštija (R), fotografija (F), bonistika (B), numizmatika (N), daiktai (D). Muziejaus rinkiniai yra vientisi ir nedalomi.

Muziejaus rinkiniai saugomi buvusioje Lietuvos banko pinigų saugykloje su garsios S. J. Arheim įmonės XIX a. Berlyne gamintomis seifinėmis durimis. Jos yra 36 cm storio, rakinamos trimis (dabar tik dviem) originaliomis spynomis. Saugykloje išlikęs originalus pinigų skaičiuotojo stalas. Storos sienos apsaugo nuo temperatūros ir drėgmės svyravimų.

2015 m. pradžioje muziejuje iš viso buvo beveik 53 tūkst. eksponatų. Didžiąją dalį sudarė numizmatikos (apie 30 tūkst.), bonistikos (apie 7 tūkst.) ir raštijos (apie 6 tūkst.) eksponatai.

Lietuvos banko Pinigų muziejus yra Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) dalyvis.

FacebookTwitterGoogle+