Renginys „Lietuvos nacionalinio piniginio vieneto dvidešimtmečiui: susitikimas su talonų kūrėjais“ 2012 m. liepos 4 d.

Renginyje „Lietuvos nacionalinio piniginio vieneto dvidešimtmečiui: susitikimas su talonų kūrėjais“  kalbėta apie  nacionalinės pinigų sistemos sukūrimą 1992 metais, politines ir ekonomines aplinkybes, lėmusias laikinųjų pinigų talonų įvedimą,  taip pat šio įvykio reikšmę įtvirtinant Lietuvos valstybę ir sukuriant stabilią finansinę ir ekonominę aplinką, bei apie savo suburtos dailininkų grupės darbą kuriant talonų vaizdus ir to meto problemas, konspiraciją, spausdinimą, apsaugos priemones.

Renginyje dalyvavo Lietuvos savarankiškos pinigų ir kredito sistemos sukūrimo grupės vadovas doc. dr. Vladas Terleckas, Vilniaus universiteto Finansų katedros vedėja prof. dr. Meilutė Jasienė, buvusios Vertybinių popierių leidyklos vyriausiasis dailininkas Kazimieras PaškauskasVilniaus dailės akademijos prof. Juozas Galkus ir kiti.

FacebookTwitterGoogle+