Prarastų vertybių sugrįžimas (galite parsisiųsti)

Parsisiųsti

Autorius V. Laurinavičius, dailininkas K. Lučinskas.

Vilnius: Lietuvos bankas, 2010, lietuvių, anglų ir vokiečių k., 8 p., tiražas 4 000 egz., 8 iliustracijos. Redaktorė R. Macienė, į anglų k. vertė D. Šatienė, į vokiečių k. – D. Anužytė.
Brošiūroje supažindinama su Pinigų muziejaus Parodų ir konferencijų salėje veikiančia ekspozicija, pristatoma 240 Lietuvos, Rusijos, kitų šalių sidabro dirbinių, pagamintų nuo XVIII a. pab. iki XX a. II p., ir šių dirbinių atsiradimo muziejuje istorija.

FacebookTwitterGoogle+