Pinigų muziejus prisidėjo rengiant kūrybinę stovyklą JAV.

Remiant Lietuvos Fondui šią vasarą, birželio 20 – liepos 1 dienomis Ateitininkų namuose JAV (Lemonte, Ilinojaus valstijoje) veikė stovykla – Kūrybinės vasaros dirbtuvės moksleiviams. Stovyklos vadovai:Julija Kazilaitė, Rolandas Dabrukas, Sigita Kazlienė, Jolanta Lechavičienė. Per Lietuvos istorijos temas kūrybiniuose užsiėmimuose moksleiviams padėjo atverti taikomosios ir vaizduojamosios dailės paslaptis, kėlė jų kultūrinę motyvaciją, atskleidė vaikų gabumus, individualumą, originalumą.

Amerikos lietuviukai susipažino ir su Lietuvos pinigų istorija, o prie to prisidėjo ir Pinigų muziejus. Džiaugiamės, kad galėjome pasidalinti ne tik aktualia medžiaga, bet ir idėjomis. Linkime, kad idėjos šviesti užsienio vaikus neišblės ir ateityje.

FacebookTwitterGoogle+