Pinigų muziejus. Pamatyk, atrask, tyrinėk

Autorius V. Laurinavičius, dailininkas K. Gelžinis.

Vilnius: Lietuvos bankas, 2013, lietuvių (tir. 10 000 egz.), anglų (tir. 7 000 egz.), rusų, vokiečių, lenkų k. (tir. po 1 000 egz.). Redaktorė R. Macienė.
Lankstinuke supažindinama su Pinigų muziejaus ekspozicijos salėmis, interaktyviomis priemonėmis, vizualiais grafiniais sprendimais.

FacebookTwitterGoogle+