Pinigų muziejaus ekspozicija: interaktyvi kelionė

Ekspozicija atidaryta 2010 m. gruodžio 21 d. rekonstruotose patalpose Totorių g. 2/8, Vilniuje (projekto autorė – archit. D. Juškienė). Ekspozicijos plotas – 260 kv. m. Ji pritaikyta skirtingiems lankytojų poreikiams, ją patogu apžiūrėti įvairaus amžiaus žmonėms, taip pat ir turintiems negalią lankytojams. Muziejuje veikia neįgaliųjų keltuvai. Ištraukiamų stendų stalčių rankenos yra patogiame aukštyje. Dalis ekspozicijos stendų turi automatinius judančius transporterius, leidžiančius su mygtuko pagalba reguliuoti plokštelių su eksponatais ir didinamųjų stiklų žiūrėjimo aukštį. Muziejuje pagrindinė informacija pateikiama lietuvių ir anglų kalbomis, tačiau įdiegta daugiakalbė audiogidų sistema su nešiojamaisiais elektroniniais prietaisais, turinčiais jautrius liečiamuosius ekranus, leidžia pasirinkti ekskursijai po muziejų ir kitą kalbą. Turintiems regėjimo negalią lankytojams skirtas specialus audiogidas su lengvai apčiuopiamais mygtukais. Turintieji klausos negalią gali pasinaudoti planšetiniu kompiuteriu su ekspozicijos pristatymu gestų kalba.

Regėjimo negalią turintiems lankytojams muziejus siūlo specialų audiogidą. Turintiesiems klausos negalią pasakojimas apie muziejaus ekspoziciją verčiamas į gestų kalbą planšetinio kompiuterio ekrane.

Pinigų muziejus – interaktyvus muziejus, pritaikytas ne tik pasyviai apžiūrėti ekspoziciją, bet ir pačiam aktyviai dalyvauti pažinimo procese. Muziejus aprūpintas kompiuteriniais terminalais su specialiomis programomis, specialiai orientuota interneto prieiga, teminiais, mokomaisiais ir dokumentiniais filmais, žaidimais, prezentacijomis, virtualiomis ekspozicijomis. Daug dėmesio skirta ir ekonominiam švietimui skatinti bei propaguoti. Vizualūs Pinigų muziejaus grafiniai sprendimai, meno kūrinių integravimas, įvairūs interaktyvūs įrankiai, vaizdo, garso ir šviesos efektai pasitelkti ne tik sudominti lankytoją ir suteikti jam žinių, bet ir padėti jas kaupti, įtvirtinti, skatinti gilintis, savarankiškai interpretuoti ir ieškoti atsakymų. Pavienių lankytojų patogumui skirtas informacinis terminalas apie patalpų, ekspozicijų išsidėstymą muziejuje. Pirmasis netikėtumas lankytojo laukia tik įžengus į muziejų. Priartėjus prie tarpukariu Lietuvos banke naudoto telefono, jis netikėtai suskamba ir užsidega užrašas „Prašome pakelti ragelį“. Jį pakėlus pasigirsta Lietuvos banko valdybos pirmininko sveikinimas ir kvietimas apžiūrėti muziejų.
Muziejuje yra penkios ekspozicijų salės: Pinigų istorijos, Bankininkystės istorijos, Šiuolaikinių pinigų, Lietuvos pinigų, Parodų ir edukacijos.
Laiptais leidžiantis į Pinigų istorijos salę virš durų lankytoją pasitinka meninė kompozicija „Architektūrinė atodanga“ iš sunaikintų Europos Sąjungos valstybių nacionalinių banknotų su įmontuotomis skaičiavimo mašinėlėmis (dail. L. Pivoriūnas). Sunaikintų banknotų drožlės dailininkui tapo statybine medžiaga, puikia meninės išraiškos priemone, simboliu, žyminčiu Europos perėjimą į naują epochą.

FacebookTwitterGoogle+