Pinigai Lietuvoje pirmosios sovietų okupacijos metu

1940 m. birželio 15 d. Lietuvą okupavo Sovietų Sąjunga. Tų pačių metų rugpjūčio mėn. buvo nacionalizuotas Lietuvos bankas, o lapkričio mėn. į apyvartą išleisti sovietiniai pinigai – červoncai, rubliai ir kapeikos. Šie pinigai kurį laiką kursavo kartu su litais. Sovietų valdžia 1 litą prilygino 90 kapeikų. Pagal perkamąją galią naujasis kursas nuo 3 iki 5 kartų sumažino buvusią lito vertę. Sovietų valdžia konfiskavo visus gyventojų indėlius, kurių suma buvo didesnė nei 1 000 litų. 1941 m. kovo 25 d. litai buvo uždrausti, o balandžio mėn. Sovietų Sąjungos valstybinio banko pirmininko įsakymu iš gyventojų surinkti ir bankų saugyklose saugoti litų banknotai buvo sudeginti. Vėliau sunaikintos ir lietuviškos monetos.

FacebookTwitterGoogle+