Pinigai ir pinigų sistemos pokyčiai Lietuvoje (1988–2016)

Autorius V. Laurinavičius, muziejinių vertybių fotografai R. Ginaitis ir A. Baltėnas, dizainas UAB SAVITAI.

Vilnius: Lietuvos bankas, 2017, 688 psl., lietuvių k., tiražas 500 egz. Redaktorė R. Macienė.

Knygoje pirmą kartą nuosekliai aptariama atkurtos Lietuvos nacionalinių pinigų raida, nagrinėjami klausimai, susiję su pinigų sistemos funkcionavimu. Apimamas laikotarpis nuo pirmųjų žingsnių Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo priešaušryje iki ES bendrosios valiutos įvedimo. Knyga gausiai iliustruota nuotraukomis, dokumentais, pateikiami ir išsamūs iliustruoti skirtingų laikotarpių piniginių ženklų katalogai.

FacebookTwitterGoogle+