Paroda, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui „Lietuvos Respublikos 1918 – 1940 metų istorijos fragmentai“

2018 m. vasario 14 d. Lietuvos banko Pinigų muziejuje atidaroma paroda Lietuvos Respublikos 1918–1940 metų istorijos fragmentai, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.

Pinigų muziejus, prisidėdamas prie Lietuvos šventinių renginių, parengė specialią parodą. Joje pristatomi istoriniai ir šiuolaikiniai eksponatai, pasakojantys apie modernios tarpukario Lietuvos valstybės kūrėjus ir istorinius to meto įvykius.
Parodoje svarbiausias dėmesys skiriamas valstybės atkūrimo pradžiai, lietuvių tautinio atgimimo simboliu laikomam dr. Jonui Basanavičiui, Lietuvos valstybės prezidentams, kariuomenei, Lietuvos banko įsteigimui, Klaipėdos krašto prijungimui, Vytauto Didžiojo asmenybės įamžinimui, 1933 m. S. Dariaus ir S. Girėno skrydžiui per Atlantą ir 1940 m. įvykdytai Lietuvos okupacijai. Kovose už Lietuvos laisvę 1919–1920 m. žuvo daugiau kaip 1 400 karių, beveik 3 000 buvo sužeista. Už parodytą narsumą kovos lauke kariai buvo apdovanoti Vyčio Kryžiumi.
Parodoje eksponuojami įvairių laidų Vyčio Kryžiai, pulkininko Aleksandro Plechavičiaus (1897–1942) apdovanojimai ir kitos unikalios istorinės vertybės: 1927 m. išsiuvinėtas Vytis, Garliavos savanorių vėliava, 3-iojo artilerijos pulko dovana, padaryta iš patrankos gilzės Lietuvos prezidentui A. Smetonai.

Paroda parengta iš Pinigų muziejaus fondų ir iš privačių E. Ivanausko, Z. Jankausko ir V. Kavaliausko rinkinių.

2018 m. vasario 14 – 2019 m. rugsėjis.
FacebookTwitterGoogle+