Paroda „Bankai Lietuvoje. XIX a. pabaiga–XX a. I pusė. Projektuose, fotografijose, atvirukuose“

Lietuvos banko muziejus parengė parodą, skirtą Lietuvos bankų ir kitų kredito įstaigų kūrimosi istorijai ikonografijoje – projektuose, fotografijose ir atvirukuose. Parodoje rodomi bankų vaizdai Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir kituose Lietuvos miestuose. Seniausios fotografijos ir jų pagrindu išleisti atvirukai nukelia į XIX a. II pusę. Daugelis bankų projektų eksponuoti pirmą kartą. XIX a. pabaigoje aktyviausia bankų plėtra buvo Vilniuje ir Klaipėdoje. Nauji bankų pastatai buvo statomi istorizmo ir moderno stiliumi. 1889–1891 m. pastatytuose Vilniaus žemės banko rūmuose yra įsikūręs Lietuvos bankas. Po 1918 m. išsiskiria Kauno kaip Lietuvos valstybės politinio, ekonominio, ir finansinio centro architektūra. Apie XX a. 3 dešimtmetį architektūroje vyravo akademinio neoklasicizmo kryptis, ji atsispindėjo Lietuvos banko (1928 m.) ir Lenkų smulkaus kredito draugijos (1933 m.) pastatuose. XX a. 4 dešimtmetį architektūroje išryškėjo racionalizmas ir funkcionalizmas: Kaune 1935 m. iškilo Žemės banko ir 1940 m. Taupomųjų kasų rūmai. Lenkijos okupuotame Vilniuje 1937 m. pastatyti Lenkijos pašto taupomųjų kasų skyriaus ir 1938 m. Lenkijos krašto ūkio banko skyriaus pastatai suprojektuoti funkcionalizmo ir konstruktyvizmo stiliumi.

Kartu su paroda buvo pristatytas ir muziejaus vadovo V. Laurinavičius parengtas to paties pavadinimo leidinys.
2003 m. gruodžio 23 d.–2004 m. spalio 23 d. Lietuvos banko vestibiulis (Gedimino pr. 6)

FacebookTwitterGoogle+