Pabėgėlių stovyklų pinigai

Pasibaigus Antrajam pasauliniui karui, daugelis lietuvių pasitraukė iš gimtinės. Iš Lietuvos išvyko mokytojai, profesoriai, kariškiai, šauliai, policininkai, stambūs ūkininkai ir kiti gyventojai, įtarę, kad jiems gresia tremtis į Sibirą. Pasibaigus karui, JAV, Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos okupacinėse zonose buvę pabėgėliai pateko į specialiai įsteigtas pabėgėlių stovyklas. Tokiose stovyklose kursavo vietiniai pinigai, skirti atsiskaityti stovyklų valgyklose ir parduotuvėse. Savus pinigus naudojo lietuvių, latvių, žydų ir lenkų bendruomenės. JAV okupacinės zonos stovykloje cirkuliavo 10, 50 nominalo centai ir 1 nominalo doleris. Tekstai šiuose banknotuose buvo spausdinti lietuvių ir anglų kalbomis. Kai kuriuos pinigus, skirtus lietuvių, latvių ir lenkų bendruomenėms, sukūrė lietuvių dailininkas Antanas Rūkštelė.

FacebookTwitterGoogle+