Nauja knyga pristatyta Pinigų muziejuje

Šių metų spalio 27-ąją, minint Lietuvos finansų istorijos, mokesčių raidos, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pinigų tyrinėtojo akademiko Alfonso Žilėno 95-ąsias gimimo metines, Lietuvos banko Pinigų muziejuje pristatyta Lietuvos banko išleista nauja knyga „Finansų mokslo ąžuolas Alfonsas Žilėnas: prisiminimai, rankraščiai, bibliografija“.

„Profesoriaus Alfonso Žilėno indėlis į socialinių mokslų raidą ir visuomenės gyvenimą iki šiol buvo nepakankamai atskleistas, jo neparastai kuklios ir tolerantingos asmenybės bruožai ir vertybės, indėlis į Lietuvos finansų mokslą ir praktiką per menkai žinomi dabartinės kartos studentams ir viešojo sektoriaus darbuotojams. Nauja knyga padės jiems atrasti mūsų valstybės finansų patriarchą“, – sakė Stasys Kropas, Lietuvos bankų asociacijos prezidentas.

Didelį kiekį naujosios knygos egzempliorių Lietuvos bankas dovanoja aukštųjų mokyklų, miestų ir rajonų bibliotekoms.

Knygoje profesoriaus Alfonso Žilėno mokiniai, bendradarbiai ir artimieji liudija apie šią iškilią asmenybę ir jos mokslinę, pedagoginę veiklą. Atskleidžiamas asmenybės ir jos veiklos vaidmuo sudėtingu sovietinės okupacijos ir Lietuvos Respublikos atkūrimo laikotarpiu, kartu išryškėja A. Žilėno vadovautos Vilniaus universiteto Finansų ir kredito katedros unikalumas to meto mokslo ir studijų struktūroje. Knygoje pateikiama dalis A. Žilėno pradėto, bet nespėto pabaigti rengti didžiulio mokslinio darbo „Pinigų bei gretutinių kategorijų atspindys lietuvių leksikoje ir senojoje legaliojoje literatūroje (iki 1864 m.)“ rankraščių.

Knygoje užfiksuotus atsiminimus ir liudijimus apie profesorių Alfonsą Žilėną papildė  Pinigų muziejuje vykusiame renginyje buvę jo bendradarbiai ir mokiniai, dėkoję šio leidinio iniciatoriams ir jo sudarytojams Viliui Baldišiui, Stasiui Kropui, Vladui Terleckui. Knygos palydėtuvių dalyvius  pasveikino Lietuvos banko valdybos narys Marius Jurgilas.

n28122/img_0038.jpg

Knygos iniciatoriai Vladas Terleckas, Vilius Baldišis ir Stasys Kropas pasirašo naujojoje knygoje (Vinco Ruzo nuotr.)

Lietuvos bankas įvairiais būdais, taip pat ir leisdamas leidinius, skatina mokslinę veiklą, kartu prisideda prie visuomenės ekonominio ir finansinio švietimo ir kultūros paveldo puoselėjimo.

Šaltinis

FacebookTwitterGoogle+