Misija

Pinigų muziejaus misija – kaupti, saugoti, tirti, restauruoti, eksponuoti ir populiarinti materialines ir dvasines kultūros vertybes, susijusias su bankininkystės ir pinigų istorija, supažindinti lankytojus su pasaulio pinigų ir bankininkystės istorija, Lietuvos pinigais, bankininkystės raida mūsų šalyje nuo pirmųjų kredito įstaigų atsiradimo iki šių dienų, padėti visuomenei geriau suprasti Lietuvos banko kaip Lietuvos Respublikos centrinio banko tikslus ir atliekamas funkcijas.

FacebookTwitterGoogle+