Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės monetos Lietuvos banko Pinigų muziejuje (galite parsisiųsti)

Parsisiųsti

Autorius V. Ruzas, fotografai R. Ginaitis, E. Ivanauskas, dizaineris R. Tumėnas, piešinių autorius D. Mikalauskas, redaktorė R. Macienė, į anglų kalbą vertė D. Šatienė.

Vilnius: Lietuvos bankas, 2015, 404 psl., lietuvių k., tiražas 500 egz. Redaktorė R. Macienė.
Lietuvos banko Pinigų muziejus pirmasis iš Lietuvos muziejų išleidžia LDK pinigų kolekcijos katalogą. Leidinyje publikuojami muziejuje sukaupti visi šio laikotarpio pinigai nuo pirmųjų lietuviškų lydinių iki paskutinių monetų, nukaldintų Vilniaus kalykloje 1666 m. Kartu trumpai supažindinama su atskirais istorijos laikotarpiais, apžvelgiama lietuviškų pinigų raida. Leidinyje skelbiami ir lietuviški iždininkų skaičiavimo žetonai, nukaldinti Vilniaus monetų kalykloje, kita muziejinė medžiaga, iliustruojanti LDK pinigų istoriją.

 

 

 

FacebookTwitterGoogle+