Lietuvos banko veiklos pradžia 1922 m.

Planai įsteigti Lietuvoje emisijos banką ir įvesti nacionalinius pinigus imti kurti iškart atkūrus valstybingumą, tačiau dėl sunkios finansinės padėties Lietuvos bankas savo veiklą pradėjo tik 1922 m. Piniginio vieneto ir Lietuvos banko įstatymas priimtas rugpjūčio 9 ir 11 d., bankas oficialiai įsteigtas rugsėjo 27 d., o savo veiklą pradėjo spalio 2 d. Iki tol apyvartoje cirkuliavę auksinai (ostmarkės) pradėti keisti į litus ir į centus. Banko steigėjas buvo vyriausybė. Jo pagrindinį kapitalą sudarė 12 mln. litų. Apie 80 proc. banko akcijų valdė valstybė, o kitų akcijų savininkais galėjo būti savivaldybė, draugijos ir pavieniai asmenys. Lietuvos banko pagrindinis uždavinys buvo reguliuoti pinigų apyvartą, lengvinti pinigų išmokėjimą, sukurti pastovią ir patvarią pinigų sistemą, skatinti žemės ūkio, pramonės ir prekybos plėtrą. Bankui 20-čiai metų suteikta teisė leisti banknotus, jis galėjo atlikti valstybės iždo ir taupomųjų kasų operacijas, platinti ir išpirkti valstybės paskolų lakštus, teikti komercines paskolas ir pan. Pirmuoju Lietuvos banko valdytoju tapo profesorius Vladas Jurgutis (1885–1966). Organizacinė struktūra galutinai susiformavo 1923 m. viduryje.

Kaunas tarpukariu buvo laikinoji Lietuvos sostinė (Vilnius buvo užimtas Lenkijos), todėl centrinė Lietuvos banko būstinė įsikūrė buvusio Rusijos valstybinio banko Kauno skyriaus rūmuose. Tai buvo vienas iš modernesnių to meto Kauno pastatų, nesunkiai pritaikomas valstybės įstaigoms, todėl atkūrus nepriklausomybę jame skirtingu arba vienu metu veikė įvairios institucijos: Valstybės taryba, Ministrų kabinetas, Valstybės bankas (centrinis valstybės iždas), Užsienio reikalų, Finansų, prekybos ir pramonės, Vidaus reikalų ministerijos.

Lietuvos banko generalinės tarybos 1923 m. balandžio 23 d. posėdyje banko valdyba buvo įgaliota tartis su Finansų ministerija dėl šio pastato pirkimo. Vyriausybei nesutikus jo perleisti nuolatinėms Lietuvos banko reikmėms, nuspręsta šalia, kitoje gatvės pusėje, statyti naujus Lietuvos banko rūmus. 1924 m. paskelbtas konkursas, o 1925 m. pradėtos naujo pastato, suprojektuoto architekto Mykolo Songailos, statybos. Nauji rūmai Kaune iškilo 1928 m.

FacebookTwitterGoogle+