Lapkričio 5 d. Lietuvos banko istorijoje

Prieš 26 m., 1991 m. lapkričio 5 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba-Atkuriamasis Seimas priėmė Lietuvos Respublikos pinigų išleidimo įstatymą, kuris mūsų šalies valiuta paskelbė litą ir jo vieną šimtąją – centą. Šią dieną sudarytas ir lito komitetas, kuris ir priėmė nutarimą „Dėl pasiruošimo Lietuvos Respublikos pinigų sistemos pertvarkymui“, kuriuo numatyta sudaryti respublikinio pavaldumo miestų ir rajonų Lito įvedimo komisijas. Komitetą sudarė: Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Vytautas Landsbergis, Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Gediminas Vagnorius ir Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vilius Baldišis. Po šio komiteto įkūrimo dar labiau pagyvėjo dokumentų lito įvedimui rengimas. Lietuvos bankas padėjo organizuoti šias komisijas, kontroliavo ir koordinavo jų veiklą, sudarė joms pinigų įvedimo parengiamųjų darbų organizavimo principus. Greitu metu nustatytos pinigų keitimo taisyklės, numatyta pinigų transportavimo, apsaugos tvarka ir kt.

FacebookTwitterGoogle+