Kovo 31 d. Lietuvos banko istorijoje

Šiandien paskutinė kovo mėnesio diena. Ji svarbi ir Lietuvos bankui. Su kovo 31 d. susijusios dvi datos, kai Lietuvos bankas (žinoma, kartu ir Lietuva) susilaukė tam tikro tarptautinio pripažinimo.

1931 m. kovo 31 d. Lietuvos bankas tapo Tarptautinių atsiskaitymų banko (TAB) akcininku ir tokiu būdu įsijungė į tarptautinę centrinių bankų šeimą. TAB savo veiklą pradėjo 1930 m. ir yra seniausia pasaulio tarptautinė finansų organizacija. TAB nariais šiuo metu yra 56 šalių centriniai bankai, Europos centrinis bankas ir Tarptautinis valiutos fondas. TAB skatina centrinių bankų bendradarbiavimą siekiant pinigų ir finansų sistemos stabilumo, kuria ir tobulina tarptautinius standartus bankų priežiūros, finansinių atsiskaitymų bei kitose svarbiose centrinių bankų veiklos srityse. 1992 m. atkurta Lietuvos banko narystė TAB ir grąžintos nuo 1931 m. Lietuvos bankui priklausiusios TAB akcijos.

1992 m. kovo 31 d. Lietuvos bankas atgavo Anglijos banke saugotą auksą. Iki 1940 m. Lietuva buvo sukaupusi aukso už maždaug 63 mln. litų (9,5 t.). Jis buvo saugomas užsienio banko saugyklose, o apie trečdalis viso Lietuvos aukso buvo Anglijos banke. TSRS okupavus Lietuvą, okupantų vyriausybė kreipėsi į užsienio bankus siekdama gauti Lietuvos sukauptą auksą. Beveik visos valstybės nepripažino Lietuvos aneksijos ir atsisakė tą padaryti. Vis dėlto septintajame dešimtmetyje Anglijoje saugotas auksas buvo panaudotas abipusėms skolų (su TSRS) pretenzijoms padengti, bet Baltijos šalių okupacijos Anglija niekada nepripažino. Lietuvai atgavus nepriklausomybę ji Lietuvai grąžino visą iki okupacijos saugotą Lietuvos auksą. Aukso grąžinimas buvo gal ir simbolinis, bet reikšmingas Lietuvos pripažinimo ženklas.

FacebookTwitterGoogle+