Kokie galėjo būti eurai? Monetos.

2017 m. sausio 1 d. sukako lygiai 15 metų, kai nacionalines 12 Europos šalių valiutas pakeitė eurų monetos ir banknotai. Keletas faktų iš istorijos. Šiandien apie euro pavadinimą ir monetų dizainą.
1979 m. devynių Europos Ekonominės Bendrijos valstybių narių vyriausybės ir centriniai bankai sukūrė Europos pinigų sistemą, kurios tikslas buvo judėti bendrosios valiutos link. 1988 m. Europos Vadovų Taryba patvirtino siekį sukurti Ekonominę ir pinigų sąjungą (EPS). O 1992 m. dvylikos Europos Sąjungos (ES) valstybių narių atstovų pasirašytoje ES sutartyje (Mastrichto sutartyje) numatyta įvesti ES bendrąją valiutą ir įsteigti Europos centrinį banką. Galutinis sprendimas priimtas 1995 m. gruodžio mėn. Madride ES Vadovų Taryba nusprendė būsimą bendrąją valiutą vadinti euro (lietuviška forma neoficialiuose dokumentuose – euras). Iki tol buvo svarstomi ir kiti variantai pvz. palikti ekiu, oficialios Bendrijos valiutos, įvestos 1978 m. gruodžio 18 d. pavadinimą (ekiu naudotas tik negrynųjų (sąskaitų) pinigų pavidalu iki euro įvedimo). Šio pavadinimo atsisakyta dėl to, kad nors ekiu tebuvo trumpinys (ECU – European Currency Unit – Europos valiutos vienetas), bet jis sutapo su senovinės prancūziškos monetos pavadinimu. Nenorėta, kad pavadinimas sietųsi su kokia nors valstybe, nors ir asociatyviai. Dar siūlytas taleris, markė ir kt. Siūlytas ir frankas, bet šį pavadinimą užprotestavo Ispanija, nes tai jiems priminė ilgamečio Ispanijos diktatoriaus Franko pavardę.

1996 m. paskelbtas eurų monetų ir banknotų dizaino konkursas. Ant eurų banknotų nuspręsta vaizduoti abstrakčius, tik su bendra Europa besisiejančius vaizdus. Tuo tarpu monetas nuspręsta susieti su konkrečiom valstybėm nacionalinėje monetos pusėje (averse), o reversas (bendroji pusė) turėjo būti vienoda. Nurodytos 3 temos: abstrakti, architektūra, Europos asmenybės. 1997 m. žiuri atrinko 9 dizaino finalininkus iš 36 siūlytų, paskelbtas viešas balsavimas, Europos gyventojai galėjo pareikšti savo nuomonę, konsultuojamasi su Europos organizacijomis (ypatingai silpnaregiais) dėl techninių monetų savybių. Birželio mėnesį paskelbtas nugalėtojas – belgas Lukas Luisas.
Iš tiesų ant monetų galime matyti tris skirtingus dizainus: ant 1, 2 ir 5 centų monetų Europa vaizduojama Europa pasaulyje (matyti Žemės rutulys su Europa jame), ant 10, 20 ir 50 centų vaizduojama tik Europa, ant 1 ir 2 taip pat, tik skirtingu dizainu. Įdomu, kad ant 2002 m. monetų vaizduojamos tik šalys tuo metu priklausiusios Europos Sąjungai, o 2007 m. išleistose monetose Europa jau visa ir vieninga. Pasitaiko monetų (Belgijos, Suomijos, Ispanijos ir Olandijos) su 1999 metų data, nes pirmosios monetos nukaltos tais metais.

Įdomu, kad Kipras pavaizduotas keliais šimtais kilometrų toliau nuo savo tikrosios padėties. Tai padaryta dėl to, kad norėta ir jį įtraukti į žemėlapį. Tiesa, ant 1 ir 2 eurų monetų Kipras yra į Rytus nuo Graikijos, o 10, 20 ir 50 centų tiesiai po Kreta. Europos žemėlapyje nėra Turkijos, nors šios šalies vaizdavimas ir buvo siūlytas, tam nepritarta.

 

 

FacebookTwitterGoogle+