Knygos pristatymas Pinigų muziejuje

Spalio 27 d., ketvirtadienį, minėsime Lietuvos finansų ir mokesčių istorijos, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pinigų tyrinėtojo akademiko Alfonso Žilėno 95-ąsias gimimo metines. Ta proga Lietuvos banko Pinigų muziejuje bus pristatyta Lietuvos banko išleista nauja knyga „Finansų mokslo ąžuolas Alfonsas Žilėnas: prisiminimai, rankraščiai, bibliografija“.

Renginyje dalyvaus knygos iniciatoriai ir jos sudarytojai Vilius Baldišis, Stasys Kropas, Vladas Terleckas, redaktorė Ramunė Vaskelaitė, dailininkas Vaidotas Skolevičius, Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto studentai ir dėstytojai, ekonomistai iš bankų, A. Žilėno giminaičiai, Akmenės rajono savivaldybės atstovai, žurnalistai, Lietuvos banko tarnautojai.

Renginio pradžia 16.30 val.

Kviečiame dalyvauti!

FacebookTwitterGoogle+