Ką veikia Lietuvos bankas? Finansinis stabilumas

(Lietuvos bankas, 2017, 1 min, 25 sek,). Lietuvos bankas siekdamas prisidėti prie finansų sistemos stabilumo užtikrinimo Lietuvoje, nuolat stebi ir vertina galimai pažeidžiamas sistemos vietas, taip pat imasi priemonių joms užkardyti. Siekdamas šio tikslo, atlieka visapusišką finansų sistemos analizę, aktyviai reaguoja į finansų sistemai kylančias grėsmes, t. y. vykdo makroprudencinę politiką.

FacebookTwitterGoogle+