Iš Lietuvos numizmatikos istorijos

Aleksandro Jogailaičio valdymo laikais (1492-1506), o tiksliau 1495 m. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje įvykdyta pinigų reforma, įvesta dešimtainė skaičiavimo sistema. 10 denarų sudarė 1 grašį, o pastarasis turėjo pakeisti apyvartoje ilgą laiką buvusius Prahos grašius. Sumanymas nukaldinti grašio monetas buvo įvykdytas tik 1535 m. Žygimanto Senojo valdymo metais (1506-1544).

Žinome 1535 m. ir 1536 m. pažymėtas monetas. Jose legendų tekstas rašomas lotyniškai, reverse – raitelis laikantis skydą su dvigubu kryžiumi, averse – erelis.

Viena maža detalė išskiria šias monetas iš kitų. Tai – mažos raidės, kurias galime matyti kai kuriuose egzemplioriuose po raiteliu. Žinomos 1535 m. monetos su raidėmis A, S, N ir 1536 m. – su raidėmis I, F, M, A. Tai – mėnesio lotyniško pavadinimo pirmoji raidė: Augustus, September, November ir t.t. Toks monetų datų fiksavimas (metai, mėnuo) yra unikalus reiškinys, kuris vėlesniais amžiais išnyko.

Šių monetų išleidimas užbaigė pinigų reformą. Dažnai klaidingai manoma, kad grašis LDK buvo mažiausios vertės pinigas. Tai nėra tiesa. Žygimanto Senojo laikais darbinio arklio kaina buvo apie 70 grašių, karvės – 60, kiaulės – 20, avies – nuo 4 iki 5, žąsies – 2 grašiai. Už žmogaus dienos darbą su darbiniu gyvuliu buvo mokama iki 1,5 grašio.

FacebookTwitterGoogle+