Euras ir ES šalių pinigai

Sudarytojas V. Laurinavičius, dailininkas A. Jazbutis.
Vilnius: Lietuvos bankas, 1998, lietuvių k., tiražas 200 egz.
Lankstinuke apžvelgiama Lietuvos banke vykusios parodos medžiaga, supažindinama su euro zonos šalių nacionaliniais pinigais ir naujuoju piniginiu vienetu euru.

FacebookTwitterGoogle+