Vaizdo medžiaga

Ką veikia Lietuvos bankas? Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčai

(Lietuvos bankas, 2017, 1 min, 12 sek,). Manote, kad draudikas jums sumokėjo per mažą draudimo išmoką, tačiau jis su tuo nesutinka? Jums atrodo, kad bankas pažeidė sutartį, tačiau jis to nepripažįsta? Tokiais ir panašiais atvejais, kai manote, kad pažeistos jūsų teisės, o ginčo su finansinių paslaugų teikėju išspręsti nepavyksta, kreipkitės į Lietuvos banką. Jame nešališkai ir nemokamai nagrinėjami vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčai, kylantys iš paskolų, indėlių, draudimo, investavimo ir kitų finansinių paslaugų sutarčių.

Skaityti daugiau
ginčai

Ką veikia Lietuvos bankas? Statistika

(Lietuvos bankas, 2017, 1 min, 23 sek,). Pagrindinis Lietuvos banko sudaromos ir skelbiamos statistikos tikslas – pateikti visuomenei išsamią, tarptautinius standartus atitinkančią ir su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis palyginamą statistiką, kurios pagrindu būtų įgyvendinami pinigų politikos ir makroprudencinės politikos bei priežiūros uždaviniai, keliami Eurosistemai ir Europos centrinių bankų sistemai (ECBS). Lietuvos bankas yra viena iš svarbiausių oficialiąją statistiką rengiančių šalies institucijų, sudarančių ir skelbiančių duomenis, kuriuos naudoja šalies valstybės institucijos, finansų rinkos dalyviai, žiniasklaida, tarptautinės institucijos ir plačioji visuomenė.

Skaityti daugiau
Statistika

Ką veikia Lietuvos bankas? Tyrimų centras

(Lietuvos bankas, 2017, 1 min, 20 sek,). Būdamas Kompetencijos centru ekonomikos ir finansų rinkų klausimais, Lietuvos bankas siekia sustiprinti tiriamąją veiklą, vykdomą įvairiuose Lietuvos banko struktūriniuose padaliniuose. Atliekamų tyrimų rezultatai padeda priimti pinigų ir kitus ekonominės politikos sprendimus, plėtoti ekonomikos mokslą. Juos skelbiant pasaulyje pripažintuose mokslo leidiniuose, prisidedama prie Lietuvos banko įtakos ir reputacijos tarptautinėje erdvėje stiprinimo.

Ekonominiai tyrimai atliekami Ekonomikos departamento Taikomųjų makroekonominių tyrimų skyriuje, Finansinio stabilumo departamente ir Tyrimų centre, kurį Lietuvos bankas yra įsteigęs kartu su Vilniaus universitetu.

Skaityti daugiau
tyrimų centras

Ką veikia Lietuvos bankas? Ekonomikos analizė ir prognozės

(Lietuvos bankas, 2017, 1 min, 23 sek,). Lietuvos banko ekonominės prognozės yra aktualios Lietuvos gyventojams, verslui, viešajam sektoriui bei tarptautiniams partneriams. Pavyzdžiui, prognozės padeda Lietuvos darbdaviams planuoti investicijas ir numatyti, kiek reikės kurti darbo vietų. Keturis kartus per metus įvertinęs ekonomikos raidos perspektyvas bankas skelbia BVP, infliacijos, darbo užmokesčio, nedarbo lygio ir kitų svarbiausių ekonominių rodiklių prognozes.

Skaityti daugiau
ekonomikos prognozės

Ką veikia Lietuvos bankas? Lietuvos finansinio turto valdymas

(Lietuvos bankas, 2017, 1 min, 15 sek,). Lietuvos bankas valdo daugiau kaip 5 mlrd. Eur vertės finansinį turtą ir 5,8 t aukso. Finansinio turto paskirtis yra užtikrinti Lietuvos ir euro zonos finansų sistemos stabilumą, sudaryti sąlygas sėkmingai vykdyti pinigų politiką, užtikrinti Lietuvos banko finansinį nepriklausomumą ir sudaryti prielaidas šaliai lengviau atlaikyti ekonominius bei finansinius sukrėtimus ir kitas ypatingas aplinkybes.

Skaityti daugiau
finansinio turto valdymas

Ką veikia Lietuvos bankas? Finansinis stabilumas

(Lietuvos bankas, 2017, 1 min, 25 sek,). Lietuvos bankas siekdamas prisidėti prie finansų sistemos stabilumo užtikrinimo Lietuvoje, nuolat stebi ir vertina galimai pažeidžiamas sistemos vietas, taip pat imasi priemonių joms užkardyti. Siekdamas šio tikslo, atlieka visapusišką finansų sistemos analizę, aktyviai reaguoja į finansų sistemai kylančias grėsmes, t. y. vykdo makroprudencinę politiką.

Skaityti daugiau
finansinis stabilumas

Ką veikia Lietuvos bankas? Pinigų politika

(Lietuvos bankas, 2017, 2 min, 24 sek,). Kartu su Europos Centriniu Banku ir kitais euro zonos šalių centriniais bankais Lietuvos bankas siekia pagrindinio bendrosios pinigų politikos tikslo – palaikyti kainų stabilumą euro zonoje. Kainų stabilumas suprantamas kaip mažesnė, bet artima 2 proc. dydžiui infliacija vidutiniu laikotarpiu. Stabilios kainos prisideda prie tvaraus ekonomikos augimo ir gyventojų gerovės kėlimo. Apie tai trumpas Lietuvos banko sukurtas filmukas.

Skaityti daugiau
pinigų politika