Bankai Lietuvoje. XIX a. pabaiga–XX a. I pusė. Projektuose Fotografijose Atvirukuose

Sudarytojas ir teksto autorius V. Laurinavičius.

Vilnius: Lietuvos bankas, 2003, 200 p., lietuvių ir anglų k., tiražas 700 egz., 263 iliustracijos. Redaktorė E. Vilkauskienė, į anglų k. vertė D. Šatienė.
Lietuvoje veikusių bankų istorija aprašoma remiantis šaltiniais ir išlikusia ikonografine medžiaga – projektais, fotografijomis, atvirukais. Pateikiama daugiau kaip 250 bankų vaizdų iš Lietuvos archyvų, muziejų, bibliotekų, privačių kolekcininkų rinkinių, daugelis jų spausdinami pirmą kartą.

FacebookTwitterGoogle+