Atkurtos Lietuvos pinigai. 1990–2000

Sudarytojas V. Laurinavičius, dailininkas A. Jazbutis.

Vilnius: Lietuvos bankas, 2000, tiražas 800 egz. Redaktorė R. Macienė.
Lankstinuke apžvelgiama Lietuvos banko įsteigimo dešimtmečiui skirta paroda: nacionalinių pinigų kūrimo ir gamybos istorija nepriklausomybę atgavusioje Lietuvoje 1990–2000 m. – nuo dailininkų sukurtų pinigų eskizų, modelių iki gamybos klišių, plokščių, banknotų ir monetų.

FacebookTwitterGoogle+