Ateities pinigai

Sudarytojas K. Vanagas, dailininkas A. Jazbutis.

Vilnius: Lietuvos bankas, 2000, lietuvių k., tiražas 700 egz. Redaktorė R. Macienė.
Piešinių konkurso parodos kataloge pristatomi Lietuvos banko kartu su Švietimo ir mokslo ministerija surengto vaikų piešinių konkurso laureatų darbai.

FacebookTwitterGoogle+