Algos ir kainos tarpukario Lietuvoje (1)

Nors euras Lietuvoje pradėjo cirkuliuoti 2015 m., vis dar pamename ir lyginame kainas ir algas litais. Keičiasi pragyvenimo lygis, ekonominė situacija, politiniai sprendimai, keičiasi ir kainos bei atlyginimai. Visgi siūlome nusikelti šiek tiek į senesnius laikus, 80 – 90 metų atgal, kai cirkuliavo 1922 m. įvestas litas. Kokia situacija Lietuvoje buvo beveik prieš šimtmetį? Koks buvo pragyvenimo lygis? Kokie atlyginimai?

Per 18 pirmosios nepriklausomybės metų situacija, žinoma, taip pat kito ir skirtingais metais buvo skirtinga. Pateiksime keletą pavyzdžių daugiausia kreipdami dėmesį į jau savo piką pasiekusią Lietuvą, XX a. 4 dešimtmetį. Nors netgi per jį algos kito ne kartą, o privačiose įstaigose jos galėjo būti labai skirtingos. Todėl norime pabrėžti, kad stengiamės perteikti tik algų vidurkį arba tokias kokios jos buvo konkrečiu laikotarpiu.

Štai dalinant nacionalines pajamas, vienam Lietuvos gyventojui 1930 m. teko 140 JAV dolerių (tuo tarpu latviui – 221, estui – 214 JAV dolerių. Tuo metu Europoje turtingiausi buvo britai – 502 JAV dol. ir šveicarai – 493). Pagal šį rodiklį Lietuva Europoje tuomet užėmė 20 vietą.Suaugusio žmogaus mėnesinis pragyvenimo minimumas Lietuvoje 1932 m. – 74,45 Lt. Penkių asmenų šeimos 187,5 Lt.
Vidutinė metinių žemės ūkio samdinių (vyrų) alga (be išlaikymo išlaidų) 1939 m. – 345 Lt. Vidutinė kvalifikuotų darbininkų alga už 8 darbo valandas 1930 m. buvo 11,60, nekvalifikuotų darbininkų – 8,30 Lt.Valstybės tarnautojų algos buvo suskirstytos pagal 18 kategorijų (nuo sargo iki ministerijos generalinio sekretoriaus) – pagrindinė alga nuo 250 Lt iki 1200 Lt. Valstybės prezidentui buvo mokama 4000 Lt alga (be reprezentacinių išlaidų ir mokesčių už butą, kurą ir paslaugas), ministrams – 2500 Lt (taip pat be reprezentacinių išlaidų). Privatūs advokatai per mėnesį galėdavo uždirbti ir 5000 Lt, o gydytojai net iki 7000 Lt.
FacebookTwitterGoogle+