1991-1993 m. Lietuvos laikinieji piniginiai ženklai

Dar iki Nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. pradėta rengtis įvesti savus pinigus. Lietuvos banke (LB) buvo sudarytos specialistų grupės įvairiems pinigų reformos klausimams. Lietuvos finansų ūkiui patyrus rublio hiperinfliaciją, 1991 m. vasarą LB į apyvartą išleido bendruosius talonus, kurie buvo naudojami kartu su rubliais įsigyjant didelės paklausos pramonines prekes. 1992 m. gegužės 1 d. į apyvartą išleisti rublių pakaitalai – talonai, kurie cirkuliavo kartu su rubliais. Vienas rublis buvo prilygintas vienam talonui. Talonų projektus kūrė dailininkai Giedrius Jonaitis, Kazimieras Paškauskas, Raimondas Miknevičius, Justas Tolvaišis, Rytis Valantinas, Rūta Lelytė. Algė Varnaitė, Vilius Jurkūnas.

1992 m. spalio 1 d. Lietuvos Respublikoje įvesti laikinieji pinigai talonai, rubliai išimti iš apyvartos. Teisėta mokėjimo priemone Lietuvoje tapo talonas – nacionalinis piniginis vienetas. Būtent tada sukurta nacionalinė pinigų sistema. 1992 m. išleisti naujo pavyzdžio talonai (nors buvo leista naudoti ir 1991 m. laidos talonus). 1993 m. Kaune spaustuvėje AB „Spindulys“ dar atspausdinti 200 ir 500 nominalų talonai. Skirtingų nominalų talonų aversuose pavaizduoti augalai, o reversuose – gyvūnai. Kaip apsaugos priemonė naudoti įvairūs ornamentai. Ant visų talonų buvo įkomponuoti istoriniai Vyčio ar Gediminaičių stulpų simboliai.

Planuota išleisti ir 1000 talonų kupiūrą, ant kurios turėjo būti vaizduojamas žvėrių karalius – liūtas, tačiau nusprendus į apyvartą išleisti litus, jo neprireikė.

FacebookTwitterGoogle+